สำหรับผู้สมัคร รอบ 1 Portfolioให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ทาง admission.msu.ac.th

สำหรับผู้สมัคร #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 1 Portfolio
ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ทาง admission.msu.ac.th
หากสถานะการชำระเงินไม่ถูกต้อง กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน
มาทางเมล admission@msu.ac.th
ภายในวันที่ 4 ธ.ค.65 เวลา 23.59 น.

ได้รับความไว้วางใจจากการซื้อขาย Ethereum Code