ภาควิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38

ภาควิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38
วันนี้ (11 มกราคม 2566 ) ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 โดยมี นายสุทิน พรมงคลชัย ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ในนามตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ และนำชมการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 เป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินรุ่นเยาว์ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี โดยเป็นการประกวดศิลปกรรมและจัดแสดงนิทรรศการระดับชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประกวด มีการนำมาสัญจรในหลายสถาบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอีกสถาบันที่ได้รับผลงานนี้เข้ามาจัดแสดงนิทรรศการฯ ให้นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจได้เข้าชม และศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะ ซึ่งผลงานที่นำมาแสดงในปีนี้เป็นผลงานในสาขาต่าง ๆ ของเยาวชนทั้งทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม ที่ได้ถูกกลั่นกรองและคัดสรรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา ผลงานดังกล่าวจึงเป็นผลงาน ที่ทรงคุณค่าควรแก่การเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะให้กว้างไกล และแสดงถึงความเป็นเลิศทางศิลปะและการพัฒนาทางศิลปะของประเทศไทย
ทั้งนี้การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ มีการจัดแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหลัก และได้มีการจัดในแต่ละสถาบันทั่วประเทศ รวมทั้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ได้จัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปะ และสามารถเป็นแรงบันดาลใจนำไปพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยต่อไปได้
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38
มีกำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ 11 – 31 มกราคม 2566
สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นขามเรียง)
ภาพ : ฝ่ายการบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
ข่าว : ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม