fineart msu

ประชาสัมพันธ์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยม …

Read More »

กิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ

กิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิกา …

Read More »