fineart msu

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565

           ตามที่กองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565 เพื่อสนุบสนุนให้กับอาจารย์ นัก …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 โครงการเพชรพระพิฆเนศวร และ โครงการเพชรวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร โครงการเพชรวัฒนธรรม

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 โครงการเพชรพระพิฆเนศวร และโครงการเพชรวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร รับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2564 โครงการเพชรวัฒนธรรม รับสมัคร รหว่างวันที่วันที่ 11-14 มิถุนายน 2564

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admissionตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac. …

Read More »