fineart msu

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาส …

Read More »