fineart msu

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาส …

Read More »

หอการค้าไทย – อิตาเลี่ยน จัดกิจกรรมวันรำรึกถึง อ.ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทย ในงาน Corrado Feroci 2021 Celebration – Art Contest

ขอเชิญศิลปิน ร่วมส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในงาน ในหัวข้อ Celebration to Corrado Feroci โดยที่จะมีการทำการจัดแสดงผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ของหอการค้าฯ โดยมีรายละเอีย …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยมีการจัดประชุมออนไลน์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ …

Read More »