กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สันติสุข  แหล่งสนาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ สันติสุข  แหล่งสนาม  ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 27 มีนาคม 2563

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สันติสุข แหล่งสนาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สันติสุข  แหล่งสนาม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 27 มีนาคม 2563

Read More »

การสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน

การสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน เมื่อวัน 20 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน สาขาวิชาทัศนศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง ณ อาคารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยติดตามประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียนตามลิงค์ http://www.sa.msu.ac.th/samsuNew/adminnews/fileup/20191217160213.pdf  

Read More »