กิจกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  ฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน

วันนี้ (4 มีนาคม 2565 ) คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอนตลอดจนฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เพื่อทำนุบำรุงและอน …

Read More »

กลุ่มศิษย์เก่าร่วมใจศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ แสดงเจตจำนงเป็นเจ้าภาพสร้างพระแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปปางเปิดโลกอีสานล้านช้าง

        วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เป็นวันที่ดียิ่ง กลุ่มคณะศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ดร. เชวงศักดิ์ พลลาภ (ศิษย์เก่าสาขาวิชาวัฒนธร …

Read More »