กิจกรรม

ประชุมสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 2/2566 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ …

Read More »

กิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ

กิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิกา …

Read More »

ภาควิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38

ภาควิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 วันนี้ (11 มกราคม 2566 ) ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิ …

Read More »

เชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 4

ด้วยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ผู้สอนหลักสู …

Read More »

อธิการบดี มมส ลงตรวจเยี่ยมคณะประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อธิการบดี มมส ลงตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงาน ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจา …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  ฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ …

Read More »