กิจกรรม

ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ลดขยะ

ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ลดขยะ ร่วมใจกัน…ใช้ถุงผ้า… ลดขยะ… เพื่อโลก…เพื่อเรา… คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »