กิจกรรม

ตรวจความคืบหน้าผลงานนิสิตในรายวิชาศิลปนิพนธ์ (The sis) ครั้งที่ 1

บรรยากาศตรวจความคืบหน้าผลงานนิสิตในรายวิชาศิลปนิพนธ์ (The sis) ครั้งที่ 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

Read More »

สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดแนะแนวการศึกษานอกสถานที่

เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มีจำนวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อจำนวน 5 รอบ และขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรอบที่ 2 (รอบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ซึ่งขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา มมส 043-754 377 หรือคลิกที่นี่ http://acad.msu.ac.th/…/news_f…/file_09-2019-02-28161548.pdf

Read More »

งานสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 17 ปี

Read More »

นิทรรศการสัมมนาศิลปะและ Art Workshop

Read More »

ขอเชิญนิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญนิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง FA-404 ในหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏยประดิษฐ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ Asst.Prof.Dr.Chingwen Yeh จาก Dance Department, National Taiwan University of Sport ประเทศไต้หวัน

Read More »