กิจกรรม

ขอเชิญนิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญนิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21- …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพงานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบัง และงานบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพงานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบัง และงานบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

Read More »