กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม) จากผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของรูปทรง”

ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ศิษย์เก่าวิชาเอกประติมากรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิ …

Read More »