กิจกรรม

เชิญชมละครเวทีเรื่อง “กิโยติน”

ขอเชิญชม !!! ละครเวทีเรื่อง กิโยติน ….เรื่องราวของ ทัต ชุติมา และพลอย ทั้งสามคนถูกจับขังอยู่ในห้องปิดตาย มีทางออกเพียงทางเดียวและประตูห้องถูกล็อคจากข้างนอ …

Read More »

ปัญหาในการสร้างสรรค์ศิลปะของนักศึกษา

เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ปัญหาในการสร้างสรรค์ศิลปะของนักศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น ณ ห้อง …

Read More »

โครงการอาศรมศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2560

เชิญชม โครงการอาศรมศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 hrs · ขอเชิญชม โครงการนาฏยบูรณาการ ครั้งที่ ๘

ขอเชิญชม โครงการนาฏยบูรณาการ ครั้งที่ ๘ ละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน หาปลา โดย นิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกและโท นาฏยศิลปไทย ชั้นปีที่ ๑ และ ๓ คณะศิลปกรรมศาส …

Read More »

จัดโครงการ พฤกษศิลป์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศโครงการ ” พฤกษศิลป์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกิดความสวยงานและถูกสุขลักษณะ” โดยมีท …

Read More »

โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

Read More »