กิจกรรม

โครงการศิลปะนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการศิลปะนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถคิด …

Read More »

เชิญชมการแสดงชุด ไตรลักษณ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงรับชมการแสดงชุดนี้ในวันเสาร์ที่31 มีนาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น.ณ หอศ …

Read More »

เรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงศิลปกรรม โครงการ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวเรื่อง “ความอุดมสมบูรณ์”

เรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงศิลปกรรม โครงการ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวเรื่อง “ความอุดมสมบูรณ์” โดย สุรศักดิ …

Read More »

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้วัสดุในงานศิลปะและศิลปะ ในรูปแบบ Installation Art” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ วันที่ 16 มกราคม 2561 เลา 13.30 เป็นต้นไปห้อง FA 110

Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการแสดงผลงานของวิชาเอกประติมากรรม ครั้งที่ 3

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแสดงผลงานของวิชาเอกประติมากรรม ครั้งที่ 3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 …

Read More »