กิจกรรม

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “มอง” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ จัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “มอง̶ …

Read More »

พานาโซนิค เชิญชวนศิลปินรุ่นใหม่ ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 18 ชิงรางวัล 1 แสนบาท

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับ กรมศิลปากร เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานจิตรกรรมเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” ในก …

Read More »

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม เปิดมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเป็นประจำทุกปี

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่องโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท คุณสมบัติ …

Read More »

ประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

นิสิตภาควิชาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อถวาย …

Read More »

การประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อวงศิลป์อีสาน ร่วมกิจกรรมการประกวดดนตรีพื้ …

Read More »