กิจกรรม

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง”

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง” โดย นิสิตภาควิชาศิลปะและการแสดง สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 1 และ 3  …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ที่คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสา …

Read More »