กิจกรรม

มาร่วมเชียร์ B48 นริศรา กันยายุทธ (สเมิร์ฟ) ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 8 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B48 นริศรา กันยายุทธ (สเมิร์ฟ)  http://bualuang101.kapook.com/profile/01 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.”

รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของน …

Read More »

นิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์ “สวรรค์แผ่นดินเกิด”

พิธีเปิดนิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์ “สวรรค์แผ่นดินเกิด” ณ เสริมไทยคอมเพล็กซ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นิทรรศการระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2557

Read More »

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินฯ

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน และรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ นิสิต วิชาเอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิท …

Read More »