กิจกรรม

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินฯ

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน และรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ นิสิต วิชาเอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิท …

Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ประทีป สุธาทองไทย

กลุ่มศิลปินและนักเรียนไทยในนครนิวยอร์กในนาม TANY (Thai Artists in New York) ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ประทีป สุธาทองไทย ที่ได้นำผลงานไปแสดงในนิทรรศการ Architectura …

Read More »

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “มอง”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดงานวันนริศอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือ “สมเด็จ …

Read More »