กิจกรรม

“ฮักแพงเบิ่งแงง ฮูปแต้มดงบัง ครั้งที่ 2”

วิชาเอกศิลปะไทยขอแสดงความยินดี กับนิสิตและศิษย์เก่าที่สามารถคว้ารางวัล ที่ 1, 2 ,3 และรางวัลชมเชย ซึ่งได้แก่ 1.นายถาวร ความสวัสดิ์ (ศิษย์เก่า) 2.นายอภิสร อาสุ น …

Read More »

โครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดง “การสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง” ครั้งที่ 18

ขอเชิญชม โครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดง “การสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง” ครั้งที่ 18 โดยนิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาส …

Read More »