งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2564

Read More »

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 2563

กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาตรี 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันอังคารที่ 7  กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  …

Read More »

ได้รับความไว้วางใจจากการซื้อขาย Ethereum Code