ประชาสัมพันธ์

วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๑๘ ปี วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีเปิดโครงการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร(สำเร็จนิรันดร์) เพื่อประดิษฐาน ณ ป้ายหน้าคณะศิล …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไปกำหนดจัดโครงการติว English Exit-Exam นที่ 11 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยงานศูนย์ภาษาสำนักศึกษาทั่วไปกำหนดจัดโครงการติว English Exit-Exam โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำแนวทางในการทำข้อสอบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังก …

Read More »

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบจัดสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (MSU Digital Book Managent System)

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบจัดการสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (MSU Digital Book Management System) เพื่อให้บริการฐานข้อมูลสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่อาจารย์น …

Read More »