ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563  

Read More »

วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๑๘ ปี วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีเปิดโครงการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร(สำเร็จนิรันดร์) เพื่อประดิษฐาน ณ ป้ายหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไปกำหนดจัดโครงการติว English Exit-Exam นที่ 11 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยงานศูนย์ภาษาสำนักศึกษาทั่วไปกำหนดจัดโครงการติว English Exit-Exam โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำแนวทางในการทำข้อสอบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันที่ 11 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยนิสิตที่สนใจต้องนำเอกสารประกอบการติวไปด้วยตนเองและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://genedu.msu.ac.th/exit-exam (Tutorials 2020) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2563

Read More »

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบจัดสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (MSU Digital Book Managent System)

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบจัดการสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (MSU Digital Book Management System) เพื่อให้บริการฐานข้อมูลสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่อาจารย์นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความประสงค์จะจัดทำหนังสือและศึกษาข้อมูลของหนังสือ Digital Book ที่จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์โดยการเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://ebook.msu.ac.th/ebook/ รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามที่งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ห้อง B๓๐๙ ชั้น ๓ สำนักคอมพิวเตอร์อาคารวิทยบริการปีหมายเลขภายใน ๒๔๒๖

Read More »