ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นประจำปี 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาตร์ ขอแสดงความยินดี กับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

Read More »

บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 วันที่ 2

พิธีการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2562-2563  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่  11  ธันวาคม  2563  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563  และหลังจากนั้นได้เดินทางมาฝึกซ้อมต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์เพื่อความถูกต้องและพร้อมเพรียง #FACS #ข่าว #คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  #FACS NEW  #Faculty of Fine – Applied Arts and Cultural Science  #ฮักมมส. ผลิตโดย  #ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรม วีดีโอการซ้อม

Read More »

บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 – 2563 โดยในปีนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 261 คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 คน มหาบัณฑิต 12 และบัณฑิต จำนวน 243 คน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 2. เพื่อให้บัณฑิตเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับพิธีการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3. เพื่อให้บัณฑิตรับทราบข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 และปฏิบัติตามอย่าเคร่งรัด 4. เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน #FACS #ข่าว #คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ #FACS NEW #Faculty of Fine – Applied Arts and Cultural Science #ฮักมมส. ผลิตโดย #ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี2562และ 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี  2562   และ 2563      

Read More »

Art Shop Gallery MSU

นิสิต บุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถ เข้าไปรับชม หรือซื้อ ผลงานศิลปะจาก นิสิต ทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมสตร์ ได้ที่ Faculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science also has an Art Gallery shop which is open for public from 8:30 a.m. – 4:30 p.m. Focus: Placing Arts and Culture at the heart of Sustainable Development Goals. These efforts empower local communities and strengthen the local economy.   http://artshopgallery.lnwshop.com/

Read More »