ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณ”สุรศักดิ์ แสนโหน่ง” เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย

ในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 นี้ “สุรศักดิ์ แสนโหน่ง” เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ …

Read More »

บรรยากาศสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมผลงานศิลปะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้มาเยี่ยมชมผลงานศิลปะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

ขอเชิญชม การสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง

3T I-san กาล นิยม Folk Dance Skills 7 :Choreogrophy in traditional styles โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห …

Read More »

การแสดงโครงการรังสรรค์นาฏยลีลา สืบศรัทธา ปราสาทบ้านพลวง เรื่อง เนียงตรวนศัตราหรือนางผมหอม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ภาควิชาศิลปะการแสดง โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการรังสรรค์นาฏยลีลา สืบศรัท …

Read More »