ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2564 รอบที่ 4 โครงการเพชรพระพิฆเนศวร และโครงการเพชรวัฒนธรรม

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร โครงการเพชรวัฒนธรรม

Read More »

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 9/64

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »

ขอเชิญชวนนิสิต/บุคลากร มมส. และบุคคลภายนอกที่สนใจ สมัครสอบ MSU TOEFL-ITP (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน)

เปิดรับสมัครสอบ TOEFL-ITP  ขอเชิญชวนนิสิต/บุคลากร มมส. และบุคคลภายนอกที่สนใจ สมัครสอบ MSU TOEFL-ITP (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน) สอบวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564เวล …

Read More »

กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2564

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ ติว ก.พ. (ฟรี) ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 -17.00 น. รูปแบบออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2เปิดรับสมัคร …

Read More »