ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

Read More »

รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบอันเนืองมาจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Read More »

ขอเชิญชม หมอลำนาฏยศิลป์ อินคอนเสิร์ต ครั้งที่ 16 รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 9-10 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป

Read More »

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการใช้โรงละครกันทราเธียร์เตอร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลด

Read More »

แจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-ปรับครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

Read More »

แจ้งรายงานผลและแผนการดำเนินงานโครงการกิจกรรม-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-ปรับครั้งที่-1

ดาวน์โหลดที่นี่

Read More »