ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยม …

Read More »

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา “ทุนรายได้” นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2565

โหลดเอกสาร

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรอบที่ 1 Portfolio ตรวจสอบ รายชื่อ …

Read More »

ภาควิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38

ภาควิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 วันนี้ (11 มกราคม 2566 ) ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิ …

Read More »

ส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้ ( 9 มกราคม 2566 ) คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสา …

Read More »