ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนิสิต/บุคลากร มมส. และบุคคลภายนอกที่สนใจ สมัครสอบ MSU TOEFL-ITP (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน)

เปิดรับสมัครสอบ TOEFL-ITP  ขอเชิญชวนนิสิต/บุคลากร มมส. และบุคคลภายนอกที่สนใจ สมัครสอบ MSU TOEFL-ITP (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน) สอบวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564เวลา 09.00-12.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น.)สถานที่: ห้องเรียนรวม RN-806 อาคารราชนครินทร์ค่าสมัครสอบ 1,800 บาทสมัคร+ชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันนี้-20 มิถุนายน 2564.ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนการสมัคร ดังนี้1.สมัครได้ที่: shorturl.at/ryB252.ชำระเงินที่: ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก) เลขที่บัญชี: 408-9-31691-9 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าขอนยาง3.กรอกแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินที่: shorturl.at/cqyO7 (หากผู้สมัครสอบชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่กรอกแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน จะถือว่าการสมัครสอบของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์)** หากชำระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องการยกเลิก ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี **  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 084-887-1068 (เฉพาะเวลาทำการ 08.30-16.30 น.)

Read More »

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564สมัครผ่านระบบรับสมัคร online : https://grad.msu.ac.th/admission/reg/index.htmlหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร :https://grad.msu.ac.th/…/fileupload/1398843499.4621.pdfค่าธรรมเนียมหน่วยกิต :https://grad.msu.ac.th/…/th/myfile/Mastet-PHD-MSU2563.pdfรายละเอียดหลักสูตร :https://grad.msu.ac.th/th/master-phd-2564.phpสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: งานคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย043 754 412 ต่อ 1638

Read More »