ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ โครงการเติมเต็มมาตรฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย

คณะศิลปกรรมศาสรตร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “โครงการเติมเต็มมาตรฐานความรู้ด้านนาฏศิล …

Read More »

เชิญชม การแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าว เรื่อง พระมหาชนก 

เชิญชม การแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าว เรื่อง พระมหาชนก ผลงานการสร้างสรรค์หุ่นชุดใหม่ล่าสุด จากครูเซียง ปรีชา การุณ หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 3 เอ …

Read More »

เชิญร่วมฟังบรรยาย “เล่าสู่กันฟัง :การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม”

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม” โดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของ …

Read More »