ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้ที่มีคุณูประการต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้ที่มีคุณูประการต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 21)

Read More »

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดมหาสารคาม

Read More »

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564 / ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 2564

ดาวน์โหลดที่นี่

Read More »

ประชาสัมพันธ์งานประชุมระดับชาติประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดที่นี่

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง เนื่องจากได้รับรางวัลพิเศษ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง ในโอกาสได้รับรางวัลพิเศษ ในโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระ …

Read More »