ประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบจัดสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (MSU Digital Book Managent System)

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบจัดการสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (MSU Digital Book Management System) เพื่อให้บริการฐานข้อมูลสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่อาจารย์น …

Read More »