ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท ในการคว้ารางวัล BronAze Award

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท ในการคว้ารางวัล BronAze Award อาจารย์ประจำ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

นิทรศการ Th,Cn,Vn Art Exhibition 2021

          นิทรศการ Th,Cn,Vn Art Exhibition 2021 เป็นการแสดงผลงานศิลปะของนิสิตระดับปริญญาโท ทั้งชั้นปีที่1 และชั้นปีที่2 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธร …

Read More »