ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู

Read More »

หอการค้าไทย – อิตาเลี่ยน จัดกิจกรรมวันรำรึกถึง อ.ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทย ในงาน Corrado Feroci 2021 Celebration – Art Contest

ขอเชิญศิลปิน ร่วมส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในงาน ในหัวข้อ Celebration to Corrado Feroci โดยที่จะมีการทำการจัดแสดงผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ของหอการค้าฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลงาน  ชื่อผลงาน  คำอธิบายผลงาน: 3-5 บรรทัด  เทคนิค: ทุกประเภทงานศิลปะ  วันส่งผลงงาน: ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 ส่งผลงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ชนะ จะได้รับ ของรางวัลจากผู้สนับสนุนกิจกรรม  * หากท่านสนใจเข้าร่วม รบกวนกรอกแบบฟรอมด้านล่าง และส่งกลับมาที่  Email: membership@thaitch.org  * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณ เจนจิรา – ผู้บริหารระบบสมาชิก โทร 092-314-3553  อีเมล membership@thaitch.org  คุณ ก๊อตตีโน่ – ผู้จัดการกิจกรรม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการค้าต่างประเทศ  อีเมล reservations@thaitch.org ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยมีการจัดประชุมออนไลน์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชุดที่ 1 ต่อเครือข่ายนักวิจัยและนักสร้างสรรค์นาฏศิลป์แห่งประเทศไทยซึ่งมีจำนวนสมาชิก 200 คนโดยเป็นคณาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศไทย ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล  นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นคนแรก และจะเป็นผู้ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบทบาทศักยภาพและเอกภาพของวงวิชาการนาฏศิลป์ของประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยให้มีความเจริญเข้มแข็งต่อไป

Read More »