ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

Read More »

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแห่ขบวนงานลอยกระของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแห่ขบวนงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ซึ่งทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มาในคอนเซ็ปต์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ “ละลิ่วล่องลอยเลาะลำธารไหลลอยล่องไปน้อมบูชาชลาสินธุ์”  

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ สระน้ำหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลาตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

Read More »

ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2560 – 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการมีงานทำได้ที่ http://survey.msu.ac.th/v2.0/ และเมื่อตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำเรียบร้อยแล้ว ให้ Print ใบยืนยันการตอบแบบสำรวจฯ จากระบบ แล้วนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนรายงานตัวที่คณะ (หากไม่สมบูรณ์จะต้องกรอกข้อมูลในระบบใหม่)

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน International Dance Education Expo ( IDEE) วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญจากมูลนิธิ Friend – of – the – Arts ให้นำเสนอการแสดงเดี่ยวในฐานะศิลปินรับเชิญชาวไทย ในพิธีเปิดงาน International Dance Education Expo ( IDEE) วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา สังศรีอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ และนางพัชรพร หวานขม เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลคณะศิลปกรรมศาสตร์

Read More »