ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th/tcas (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น.) สมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ http://acad.msu.ac.th/Admission2562_Level2/ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มมส 043-754 377  

Read More »

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างแนวคิดและเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างแนวคิดและเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคม

Read More »

ตรวจความคืบหน้าผลงานนิสิตในรายวิชาศิลปนิพนธ์ (The sis) ครั้งที่ 1

บรรยากาศตรวจความคืบหน้าผลงานนิสิตในรายวิชาศิลปนิพนธ์ (The sis) ครั้งที่ 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

Read More »