ประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 พ.ค.-10 มิ.ย.62 สอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครแล …

Read More »

TCAS รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TCAS รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 สมัครทางเว็บไซต์ ทปอ. ที่นี่ : http://www.cupt.net/ สนใ …

Read More »

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปีที่ 8

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปีที่ 8

Read More »