ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ สระน้ำหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนค …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2560 – 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภ …

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน International Dance Education Expo ( IDEE) วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญจากมูลนิธิ Friend – of – the – Arts ให …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาส …

Read More »

บรรยากาศงานสัมมนาทางด้านทัศนศิลป์ ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะร่วมสมัยในอีสานและความเชื่อมโยงของมิติทางสังคม”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาทางด้านทัศนศิลป์ ภายใต้หัวข้อศิลปะร่วมสมัยในอีสานและความเชื่อมโยงของมิ …

Read More »