ประชาสัมพันธ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโประกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลด

Read More »

แจ้งเลื่อนการจัดอบรมและขยายเวลารับสมัครบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประทศไทยหลักสูตรระดับสูง

ดาวน์โหลด

Read More »