ประชาสัมพันธ์

โครงการการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภายใต้ชื่อโครงการ “ทศทัศน์” โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าเข้างาน ราคา 129 บาท ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางสามารถรับชมได้ผ่านการไลฟ์สดกลุ่มปิดในราคา 99 บาท 12 พฤศจิกายน 65 นี้ ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ แ …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO โครงการกีฬา โครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการรอบ 1 Portfolio เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-30 พฤศจิกายน 2565 ช่องทางก …

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2565 :::รับสมัครระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565 :::ส่วนกลางยื่ …

Read More »

จำหน่ายพัสดุ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

Read More »

ขอแจ้งเปิดรับข้อเสนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 2566

Read More »

ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »