ประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม …

Read More »

กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยบัญฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยบัญฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี2561

Read More »

บรรยากาศงาน “บรรยายพิเศษโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะและวิสัยทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์”

สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดบรรยายพิเศษโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะและวิสัยทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.ดร …

Read More »