ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว …

Read More »