ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ณ เชียงคาน รีเวอร์ เมาท์เทน …

Read More »

บรรยากาศโครงการสัมมนาปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะนิสิ …

Read More »