ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ …

Read More »

คณาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม …

Read More »

กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยบัญฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยบัญฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี2561

Read More »