ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยบัญฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยบัญฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี2561

Read More »

บรรยากาศงาน “บรรยายพิเศษโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะและวิสัยทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์”

สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดบรรยายพิเศษโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะและวิสัยทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.ดร …

Read More »

บรรยากาศงาน “สัมมนาหัวข้อรูปและสัญลักษณ์ในวิถีชีวิตชนบท”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อรูปและสัญลักษณ์ในวิถีชีวิตชนบท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. …

Read More »

บรรยากาศงาน Big Cleaning Day

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  …

Read More »

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแห่ขบวนงานลอยกระของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแห่ขบวนงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ซึ่งทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มาในคอนเซ็ปต์ของจังหวัดกาฬสินธ …

Read More »