ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ณ เชียงคาน รีเวอร์ เมาท์เทน …

Read More »

บรรยากาศโครงการสัมมนาปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะนิสิ …

Read More »

บรรยากาศการเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ Isan Material Center

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศ …

Read More »