ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศโครงการสัมมนาปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะนิสิ …

Read More »

บรรยากาศการเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ Isan Material Center

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศ …

Read More »

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561

วันนี้ (6 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมพัฒนาวิชาการ FA 102 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 25 …

Read More »