ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ลดขยะ

ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ลดขยะ ร่วมใจกัน…ใช้ถุงผ้า… ลดขยะ… เพื่อโลก…เพื่อเรา… คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ขอเชิญคณะกรรมการ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอด นโยบายและแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญคณะกรรมการ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอด นโยบายและแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ (พื้นที่ในเมือง)

Read More »