ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมไหว้ครู นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนิสิตทั้ง 3 สาขาคือ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาว …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ตามม …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรศักดิ์ แสนโหน่ง

ว่าที่ “ศิลปินชั้นเยี่ยม” คนใหม่ของประเทศไทย “สุรศักดิ์ แสนโหน่ง : ภาพตัวแทนคุณภาพการจัดการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” …

Read More »