ประชาสัมพันธ์

MSU Ballet Gala Performance 2018

ขอเชิญคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ” 40 ปีบัลเลต์บนแผ่นดินอีสานของไทย” และรับชมการแสดง ” M …

Read More »

นิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย

โครงการนิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 : อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมขั้นสูง วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ …

Read More »

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะศิษย์เก่า มหาบัณฑิตทัศนศิลป์ ตุ้มโฮมศิลป์ คร้งที่ 1 วันที่ 13-25 กรกฎาคม 2561

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะศิษย์เก่า มหาบัณฑิตทัศนศิลป์ ตุ้มโฮมศิลป์ คร้งที่ 1 วันที่ 13-25 กรกฎาคม 2561 ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส. คณะศิลปกรรมศาส …

Read More »