ประชาสัมพันธ์

เชิญชม การแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าว เรื่อง พระมหาชนก 

เชิญชม การแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าว เรื่อง พระมหาชนก ผลงานการสร้างสรรค์หุ่นชุดใหม่ล่าสุด จากครูเซียง ปรีชา การุณ หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม จัดแสดง 15 พ.ค.นี้ ชมฟรี!!!! 13.00น. ณ โถงหน้าตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 18.00น. ณ บ้านหนองโนใต้ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

Read More »

เชิญร่วมฟังบรรยาย “เล่าสู่กันฟัง :การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม”

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม” โดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะปี 2552  และบุคคลแห่งปีของเอเชีย 2551 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ.บางมด กรุงเทพฯ เอกสารประชาสัมพันธ์  

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกรอกแบบสอบถาม ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศิลปะการแสดง)

ขอเชิญนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้สนใจ ร่วมทำแบบสอบถามหัวข้อ “ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)” เนื่องด้วยภาควิชาศิลปะการแสดง   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรในวงการการศึกษาศิลปะการแสดงและตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงที่เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ในการนี้ภาควิชาศิลปะการแสดงจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน  โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามต่อไปนี้   เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาศิลปะการแสดง)   คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพิจารณาความพร้อม   และความสนใจของผู้ที่ประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศิลปะการแสดง)

Read More »

ขอเชิญชม ละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์ ตอนนางแมวเย้ยซุ้ม

ขอเชิญชม ละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์ ตอนนางแมวเย้ยซุ้ม ……………………..……………………..…………………… โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 เอกนาฏยศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการเเสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ……………………..……………………..…………………… โดยอาจารย์ รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินเเห่งชาติ และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำเเละให้ความรู้ด้านละครนอก “ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้เรื่องละครนอกอีกด้วย” ……………………..……………………..…………………… ณ ห้องศิวะนาฏราช ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น เป็นต้นไป ……………………..……………………..…………………… พบกับการแสดงอีกมากมาย -ฉุยฉายละครนอก -รำสีนวนออกอาหนู -ระบำชุดไทยพระราชนิยม -ละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์ ตอนนางแมวเย้ยซุ้ม

Read More »

การยืนยันสิทธิ์สำหรับการรับแบบโควตา

ระบบ Clearing House รอบที่ 2 โควตา เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 12.00 น. – วันที่ 6 พ.ค. 61 เวลา 23.59 น. สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่ http://app.cupt.net/tcas61clh2/index.php ***หากไม่เข้าไปดำเนินการอะไรในระบบ ระบบจะนับว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377, 043-754333 ต่อ 1202,1203,1204 สอบถาม การรายงานตัว การชำระค่ารายงานตัว ค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสารการรายงานตัว การสละสิทธิ์ ติดต่อ กองทะเบียนและประมวลผล 043-754234, 043-754-321-40 ต่อ 1205,1206,1207,1208,1209,1210

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 hrs · ขอเชิญชม โครงการนาฏยบูรณาการ ครั้งที่ ๘

ขอเชิญชม โครงการนาฏยบูรณาการ ครั้งที่ ๘ ละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน หาปลา โดย นิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกและโท นาฏยศิลปไทย ชั้นปีที่ ๑ และ ๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Read More »