ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัล “พระกินรี” (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยา สนสกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระกินรี “คนดี คิดดี สังคมดี งานประทานรางวัลเกียร …

Read More »

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

        ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ดาทุมมา  นิสิตชั้นปีที่​ 2​ วิชาเอกศิลปะไทย​ + จิตรกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ​ 3ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่ง …

Read More »