ประชาสัมพันธ์

เชิญชม การแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าว เรื่อง พระมหาชนก 

เชิญชม การแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าว เรื่อง พระมหาชนก ผลงานการสร้างสรรค์หุ่นชุดใหม่ล่าสุด จากครูเซียง ปรีชา การุณ หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 3 เอ …

Read More »

เชิญร่วมฟังบรรยาย “เล่าสู่กันฟัง :การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม”

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม” โดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของ …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกรอกแบบสอบถาม ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศิลปะการแสดง)

ขอเชิญนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้สนใจ ร่วมทำแบบสอบถามหัวข้อ “ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( …

Read More »