ประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชม นิทรรศการแสดงศิลปกรรม โครงการ ประติมากรรมเครื่องปั่นดินเผาร่วมสมัย โดย สุรศักดิ์  แสนโหน่ง ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห …

Read More »

เชิญชม นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ณ หอศิลป์จัมปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัมหาสารคาม (ม.เก่า) วันที่ 17-31 มกราคม 2561 พิธีเปิด วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

Read More »