ประชาสัมพันธ์

เชิญชมการแสดงชุด ไตรลักษณ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงรับชมการแสดงชุดนี้ในวันเสาร์ที่31 มีนาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น.ณ หอศ …

Read More »

  ขอเชิญชม นิทรรศการแสดงศิลปกรรม โครงการ ประติมากรรมเครื่องปั่นดินเผาร่วมสมัย โดย สุรศักดิ์  แสนโหน่ง ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห …

Read More »