สำหรับนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 โครงการเพชรพระพิฆเนศวร และ โครงการเพชรวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร โครงการเพชรวัฒนธรรม

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admissionตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/msu64_check_3_1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว ภายในวันที่ 12-15 มิถุนายน 2564 ทาง http://registration.msu.ac.th

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 แบบฟอร์มคัดกรองนิสิต : http://bit.ly/38cPiR4 แบบฟอร์มคัดกรองบุคลากร : http://bit.ly/2JHXFL9  

Read More »