สำหรับนิสิต

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา …

Read More »

ขอเชิญนิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญนิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21- …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 สาขาทัศนศิลป์สอบสั …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในปีการศึกษา 2562 …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัล “พระกินรี” (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตติยา สนสกุล ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระกินรี “คนดี คิดดี สังคมดี งานประทานรางวัลเกียร …

Read More »

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

        ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ดาทุมมา  นิสิตชั้นปีที่​ 2​ วิชาเอกศิลปะไทย​ + จิตรกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ​ 3ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่ง …

Read More »