สำหรับนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและอาจารย์ผู้ช่วยสอน นายถาวร ความสวัสดิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ถาวร ความสวัสดิ์  (อ.กบ) ศิษย์เก่าวิชาเอกศิลปะไทย และอดีตอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาเอกศิลปะไทย ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 จากผลงานชื่อ “สัตว์ในจินตนาการอีสาน”  

Read More »

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินผลงานศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาทัศนศิลป์

การตรวจประเมินผลงานศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาทัศนศิลป์ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ อาจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล เป็นผู้ตรวจประเมินผลงาศิลปนิพนธ์ ในครั้งนี้

Read More »

เชิญชม การแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าว เรื่อง พระมหาชนก 

เชิญชม การแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าว เรื่อง พระมหาชนก ผลงานการสร้างสรรค์หุ่นชุดใหม่ล่าสุด จากครูเซียง ปรีชา การุณ หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม จัดแสดง 15 พ.ค.นี้ ชมฟรี!!!! 13.00น. ณ โถงหน้าตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 18.00น. ณ บ้านหนองโนใต้ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

Read More »