สำหรับนิสิต

การยืนยันสิทธิ์สำหรับการรับแบบโควตา

ระบบ Clearing House รอบที่ 2 โควตา เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 12.00 น. – วันที่ 6 พ.ค. 61 เวลา 23.59 น. สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่ http://app.cupt.net/tcas61clh2/index.php ***หากไม่เข้าไปดำเนินการอะไรในระบบ ระบบจะนับว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377, 043-754333 ต่อ 1202,1203,1204 สอบถาม การรายงานตัว การชำระค่ารายงานตัว ค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสารการรายงานตัว การสละสิทธิ์ ติดต่อ กองทะเบียนและประมวลผล 043-754234, 043-754-321-40 ต่อ 1205,1206,1207,1208,1209,1210

Read More »

โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อ ” E-san Renaissance ” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถคิดริเริ่มสรรค์สร้างงาน ศิลปะการแสดง ให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ อันสะท้อนถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาการของนิสิตศิลปะการแสดงชั้นปีสุดท้าย วันที 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 13.00น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด    

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบปกติและระบบพิเศษ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ http://acad.msu.ac.th/th/    

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัฒฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัฒฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

Read More »

โครงการศิลปะนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการศิลปะนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถคิดริเริ่มสรรค์สร้างงาน ศิลปะการแสดง ให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ อันสะท้อนถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาการของนิสิตศิลปะการแสดงชั้นปีสุดท้าย ในวันที 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 13.00น. เป็นต้นไป

Read More »

โครงการตุ้มโอมน้องพี่ประเพณีหมอลำ

เชิญชม โครงการตุ้มโอมน้องพี่ประเพณีหมอลำ ภายใต้โครงการนาฏยศิลป์อินคอนเสิร์ต ครั้งที่ 13 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พบกับลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น เรื่องหลงเฮือนปลูกลูกลืมคุณ

Read More »