สำหรับนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและอาจารย์ผู้ช่วยสอน นายถาวร ความสวัสดิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ถาวร ความสวัสดิ์  (อ.กบ) ศิษย์เก่าวิชาเอกศิลปะไทย และอดีตอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาเอกศิลปะไทย ได้ร …

Read More »

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินผลงานศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาทัศนศิลป์

การตรวจประเมินผลงานศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาทัศนศิลป์ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์อำม …

Read More »