สำหรับนิสิต

โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อ ” E-san Renaiss …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบปกติและระบบพิเศษ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิ …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัฒฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัฒฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

Read More »

โครงการศิลปะนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการศิลปะนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถคิด …

Read More »

โครงการตุ้มโอมน้องพี่ประเพณีหมอลำ

เชิญชม โครงการตุ้มโอมน้องพี่ประเพณีหมอลำ ภายใต้โครงการนาฏยศิลป์อินคอนเสิร์ต ครั้งที่ 13 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป …

Read More »