สำหรับนิสิต

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบวัดคุณสมบัติ Qualityfying Examination

ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าสอบวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2/2560

Read More »

!!! เปิดแล้ว !!! ด่วน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

!!! เปิดแล้ว !!! ด่วน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 – สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มีนาคม 2561 – สมัครด้วยตัวเอง วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ที่ สำนักงานบัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร 043-754-412 รายละเอียดและการสมัครออนไลน์ สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงค์นี้นะค่ะ << Download>> https://grad.msu.ac.th/admission/index.php

Read More »

!!เปิดแล้ว!!!รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

!!เปิดแล้ว!!!รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 – สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มีนาคม 2561 – สมัครด้วยตัวเอง วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ที่สำนักงานบัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร 043-754-412 รายละเอียดและการสมัครออนไลน์ สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงค์นี้นะครับ 🙂https://grad.msu.ac.th/admission/index.php  <<ดาวโหลดเอกสาร>>

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

Click ดาวน์โหลดเอกสาร —————————————-

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 1-3)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบที่ 1-3) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัคร  

Read More »