ประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 พ.ค.-10 มิ.ย.62 สอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครแล …

Read More »