ทุนการศึกษา/วิจัย

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและอาจารย์ผู้ช่วยสอน นายถาวร ความสวัสดิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ถาวร ความสวัสดิ์  (อ.กบ) ศิษย์เก่าวิชาเอกศิลปะไทย และอดีตอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาเอกศิลปะไทย ได้ร …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017

Sogang University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เปิดรับสมัครทุน Sogang Korean Immersion Program ปี 2017 เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาเกาหลีและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม …

Read More »